JNS-TAX
Jerzy Napierała
60-211 Poznań
ul. K.Potockiej 21/4
tel. 601-570-016

Cennik:

Wysokość opłaty miesięcznej za wykonane usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem w drodze negocjacji. Jest ona uzależniona od zakresu czynności określonych w umowie z klientem. Główne czynniki wpływające na jej wysokość to:

  • Forma prawna prowadzonej działalności
  • Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej
  • Sposób opodatkowania
  • Liczba właścicieli
  • Liczba zatrudnionych pracowników
  • Liczba dowodów księgowych.

W celu przybliżonej wyceny potencjalnej usługi, proszę wypełnić zamieszczony formularz.