JNS-TAX
Jerzy Napierała
60-211 Poznań
ul. K.Potockiej 21/4
tel. 601-570-016

Inne usługi

  • Doradztwo w zakrsie wyboru formy opodatkowania działalności
  • Pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej
  • Rozliczenia związane ze zwrotem VAT za materiały budowlane
  • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
  • Odbieranie dokumentów z siedziby klienta.