JNS-TAX
Jerzy Napierała
60-211 Poznań
ul. K.Potockiej 21/4
tel. 601-570-016

Kadry i płace

  • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
  • Sporządzanie list płac
  • Sporządzanie deklaracji ZUS
  • Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • Zaświadczenia