JNS-TAX
Jerzy Napierała
60-211 Poznań
ul. K.Potockiej 21/4
tel. 601-570-016

Księgowość

  • Opracowanie i wdrożenie zakładowego Planu Kont oraz instrukcje obiegu dokumentów
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • Rejestry podatkowe
  • Rozliczanie PIT, CIT, VAT
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji, środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych