JNS-TAX
Jerzy Napierała
60-211 Poznań
ul. K.Potockiej 21/4
tel. 601-570-016

Uprawnienia:

Biuro rachunkowe JNS-TAX działa na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego Ministra Finansów nr 13241/99 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów nr 3822/2003. Posiadamy również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Właściciel firmy jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w firmie handlu zagranicznego.